قبلی

۰۳۱-۳۱۳۲۲۷۰۴
۰۹۳۸-۳۶۵۰۰۹۳

خیابان هزار جریب . روبروی درب اصلی دانشگاه اصفهان
کد پستی : ۸۱۶۸۶۱۴۶۴۱

info@rabinex.com

روزانه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۸:۳۰ شب
تعطیلات : روزهای تعطیل و جمعه‌ها